Newyddion

 • The Differences between a Sideboard and Buffet

  Y Gwahaniaethau rhwng Bwrdd Ochr a Bwffe

  Gall y Sideboards Sideboard ddod mewn amrywiaeth o arddulliau a gyda llawer o wahanol nodweddion. Mae'r bwrdd ochr modern yn aml yn lluniaidd a gall fod â choesau ychydig yn hirach na bwrdd ochr traddodiadol. Pan gânt eu rhoi mewn ystafell fyw, gall byrddau ochr weithredu fel canolfan adloniant. Oherwydd eu l ...
  Darllen mwy
 • The Truth about Coffee Tables and Why You Need One

  Y Gwir am Dablau Coffi a Pham Mae Angen Un arnoch chi

  Rydyn ni bob amser yn cael cwestiynau, ac un o'n rhai mwyaf cyffredin yw a oes angen bwrdd coffi arnoch chi. Gofynnwch i unrhyw ddylunydd mewnol a byddan nhw'n dweud wrthych chi, ffurfiwch drumps swyddogaeth ym mhob achos. Pam creu ystafell hardd os na fyddwch chi byth yn ei defnyddio? Dyna pam ei bod mor bwysig sefydlu sut y byddwch chi'n defnyddio s ...
  Darllen mwy
 • Essential Furniture Pieces Every Bedroom Needs

  Darnau Dodrefn Hanfodol Mae Angen Pob Ystafell Wely

  Mewn sawl ffordd, ystafell wely yw'r ystafell fwyaf hanfodol mewn unrhyw dŷ. Mae'n eich helpu i ymlacio ac adnewyddu ar ôl diwrnod hir, a dylai dyluniad eich ystafell wely anelu at greu amgylchedd addas sy'n hyrwyddo cwsg. Gall buddsoddi yn y dodrefn cywir eich helpu i gyflawni hyn a hyrwyddo ansawdd a ...
  Darllen mwy
 • Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.

  Hebei Yifan Wood Industry Co, Ltd.

  AUG: Mae cleientiaid o Arabaidd yn gwirio ein nwyddau ac yn ymweld â'n ffatri Bu Ahmed yn siarad â ni am amser hir, yn 20fed AUG mae'n dymuno dod i gael ymweliad, ar ôl gwirio ein samplau yn y ffatri, dywedodd wrthym fod ganddo rywfaint o ddyluniad eisiau newid , buom yn siarad â'n. peiriannydd a gwneud s ...
  Darllen mwy
 • What kind of wood is hard wood?

  Pa fath o bren yw pren caled?

  Pa fath o bren yw pren cymysg caled? Pren caled yw enw cyffredinol math o bren gyda dwysedd uchel a chaledwch, fel derw, onnen, onnen, bedw, llwyf, jujube, ac ati. Mae derw domestig, ynn, ynn, bedw, llwyfen, jujube, i gyd yn perthyn i bren caled.
  Darllen mwy
 • What is Citi pine? What are the main uses of Douglas fir wood?

  Beth yw pinwydd Citi? Beth yw prif ddefnyddiau pren ffynidwydd Douglas?

  Enw Tsieineaidd: Ffynidwydden Douglas / cedrwydd melyn Enw Saesneg: Douglas fir / d-fir Teulu: Pinaceae Genws: Taxodium Gradd mewn perygl: Planhigion gwyllt gwarchodedig allweddol Gradd II Cenedlaethol (a gymeradwywyd gan y Cyngor Gwladol ar Awst 4, 1999) Coeden fawr fythwyrdd, i fyny i 100 metr o uchder, DBH hyd at 12 metr. Mae'r rhisgl yn ...
  Darllen mwy